Formacja SGO

Redakcja

TEORIA: słownik akronimów

A AA (Assembly Area/Avenue of Approach) – punkt zborny, ścieżka podejścia AAR (After Action Report) – raport po misji ACE (Ammo, Casulties, Equipment) – Amunicja,

Procedury reakcji na cel w pomieszczeniu

Zachowanie w przypadku kontaktu z celem i osobami postronnymi określają  ROE (rules of engagment), czyli zasady użycia siły. W tekście zastosowano procedury uniwersalne, mogą być

Postawy strzeleckie z SGO SEC

Tym razem temat z gatunku fundamentalne podstawy. Wydawałoby się, że nie powinno być to trudne dla zdrowego człowieka mającego wszystkie kończyny we właściwych miejscach i