Formacja SGO

Taktyka Czarna

Procedury reakcji na cel w pomieszczeniu

Zachowanie w przypadku kontaktu z celem i osobami postronnymi określają  ROE (rules of engagment), czyli zasady użycia siły. W tekście zastosowano procedury uniwersalne, mogą być