Formacja SGO

Taktyka Czerwona

Role i moduły w TCCC

Role i moduły w TCCC według wytycznych Deployed Medicine. All Service Members (ASM). Combat Lifesaver (CLS). Combat Medic/Corpsman (CMC). Combat Paramedic/Provider (CPP)

Care Under Fire/Threat – moduł CMC cz. 1

Care Under Fire/Threat – moduł CMC. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. Przemieszczanie poszkodowanego. Zatrzymanie zagrażającego życiu krwotoku zewnętrznego. Właściwa komunikacja.

Badanie urazowe krok po kroku

Materiał ma na celu przedstawienie kolejności przeprowadzania badania urazowego w warunkach cywilnych. Materiał uzupełniony o kategoryzację poszkodowanego (której dokonać może tylko ratownik!). Badanie urazowe to

Wywiad ratowniczy SAMPLE

Materiał ma na celu wyjaśnienie zasad i kroków do przeprowadzenia wywiadu ratowniczego SAMPLE w warunkach ratownictwa cywilnego. Wywiad ratowniczy obejmuje zebranie informacji bądź ustalenie faktów

Zastosowanie protokołu MARCHE na polu walki

Jak wiadomo w TCCC wyróżniamy 3 strefy działania [url]https://formacjasgo.pl/WP2/portfolio-view/tccc-podstawowe-pojecia-i-procedury[/url]. Wszystkie czynności ratunkowe są czasochłonne i skupiają naszą uwagę, a czynności ratownika w strefie Care Under

Procedura MEDEVAC

Ewakuacja medyczna to transport rannych do punktów opieki medycznej za pomocą pojazdów lądowych lub powietrznych: Określenie MEDEVAC stosowane jest, gdy do transportu używane są wojskowe