Formacja SGO

Procedury Dowodzenia

TEORIA: słownik akronimów

A AA (Assembly Area/Avenue of Approach) – punkt zborny, ścieżka podejścia AAR (After Action Report) – raport po misji ACE (Ammo, Casulties, Equipment) – Amunicja,

LIDER: Cykl Boyda (OODA) w warunkach walki

Pętla Boyda występuje w każdym procesie, gdzie konieczne jest podjęcie decyzji i działania, można więc go efektywnie zastosować w taktyce, technikach i procedurach, na poziomie

LIDER: lista kontrolna przy planowaniu misji

Na barkach dowódcy spoczywa przekucie intencji wyższego dowództwa w plan i realizację. Oficer Navy Seals Jocko Willink opracował uproszczoną względem TLP (procedury dowodzenia w walce)

LIDER: zasady dowodzenia w walce

Drużyna musi działać spójnie i wspierać się, aby osiągnąć zwycięstwo. Oznacza to po pierwsze konieczność posiadania przez wszystkie sekcje szerszego obrazu sytuacji i nie skupiania

PLAN: format zadania 5W

Skrótowe podsumowanie zadania (misji) przedstawiane podczas prezentacji OPORD przez dowódcę. Według procedur powinno być zawsze powtórzone dwukrotnie. W (Who) – kto W (What) – co

Koncepcja Operacji CONOPS

W materiale przedstawiono przykładową strukturę koncepcji operacji, cel jej opracowywania oraz miejsce w procesie planowania.  CONOPS (concept of operations), czyli koncepcja operacji to przedstawienie zarysu

SYTUACJA: Analiza misji METT-T

Misja, którą otrzymuje Lider (TL) może mieć formę WARNO (Zarządzenie przygotowawcze), OPORD (Rozkaz bojowy) lub FRAGO (Rozkaz fragmentaryczny). Sposobem na podsumowanie informacji i przygotowanie planu

SYTUACJA: analiza przeciwnika DRAW-D i EMLCOA

Informacje o przeciwniku pozwalają nam na etapie planowania przydzielić właściwe siły i zastosować odpowiednie taktyki i techniki do zneutralizowania wroga. Kluczowymi informacjami w planowaniu operacji