Formacja SGO

Raporty ze szkoleń

20220514 Ukończyliśmy kurs SERE z SOF Project

SIZE: SGO Gdańsk (2)ACTION: Uczestniczyliśmy w szkoleniu SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) organizowanym przez SOF Project (JW GROM)LOCATION: niejawneTIME: 14MAJ22-15MAJ22REACTION: przebieg szkolenia niejawny. Nie było

20220319 Zgrywający trening czarnej taktyki SGO Gdańsk z PON

SIZE: SGO Gdańsk (10), Pomorska Obrona Narodowa (5)ACTION: zorganizowaliśmy otwarty trening podstaw czarnej taktyki dla członków Pomorskiej Obrony NarodowejLOCATION: KosakowoTIME: 191400MAR22-191800MAR22REACTION: w trakcie szkolenia przerobiony