Formacja SGO

CMC

Role i moduły w TCCC

Role i moduły w TCCC według wytycznych Deployed Medicine. All Service Members (ASM). Combat Lifesaver (CLS). Combat Medic/Corpsman (CMC). Combat Paramedic/Provider (CPP)

Care Under Fire/Threat – moduł CMC cz. 1

Care Under Fire/Threat – moduł CMC. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. Przemieszczanie poszkodowanego. Zatrzymanie zagrażającego życiu krwotoku zewnętrznego. Właściwa komunikacja.