Formacja SGO

CUF

Care Under Fire/Threat – moduł CMC cz. 1

Care Under Fire/Threat – moduł CMC. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. Przemieszczanie poszkodowanego. Zatrzymanie zagrażającego życiu krwotoku zewnętrznego. Właściwa komunikacja.