Formacja SGO

TCCC

20230819 Szkolenie i symulacje CBRNE/HAZMAT

Relacja z szkolenia zorganizowanego przez CBRNE Med i FEN K9 Med dla oddziałów SGO. Zapoznaliśmy się z rodzajami zagrożeń w działaniach kontrterrorystycznych oraz procedurami dekontaminacji.

Role i moduły w TCCC

Role i moduły w TCCC według wytycznych Deployed Medicine. All Service Members (ASM). Combat Lifesaver (CLS). Combat Medic/Corpsman (CMC). Combat Paramedic/Provider (CPP)

Care Under Fire/Threat – moduł CMC cz. 1

Care Under Fire/Threat – moduł CMC. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. Przemieszczanie poszkodowanego. Zatrzymanie zagrażającego życiu krwotoku zewnętrznego. Właściwa komunikacja.